• https://www.facebook.com/groups/283135492088090/?fref=ts
PROJELER
Site Haritası

Proje Hazırlama Rehberi

Proje, belirli bir yerde, belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların, gerçekleştirilmesine yönelik planlanan faaliyetler bütünüdür.

      Fikir→Projelendirme→Uygulama

      Amaç...................Neden?
      Yer......................Nerede?
      Zaman.................Ne Zaman?
      Kişi......................Kim İçin?
      Faaliyetler............Nasıl?   

Bir Projenin Olmazsa Olmazları:
   -Hedefler Ulaşılabilir Olmalı
   -Faaliyetler Amaca Yönelik Olmalı
   -Uygulayıcının Yeterli Kapasitesi Olmalı (İnsan Kaynağı, Finansal Kaynaklar, Altyapı)
   -Faaliyet ve Bütçe Uyumu
   -Takım Çalışması

Her proje, yaşanan sorunların sonucunda oluşan bir değişiklik ihtiyacıyla ortaya çıkar. Mevcut durumdaki memnuniyetsizlik ya da değişim ihtiyacı kişileri, grupları ya da bunlarla ilgili kişi ya da kurumları harekete geçirir.

Çevremizdeki sokakta yaşayan veya çalışan çocukların sayısının hızlı bir şekilde artması, okuma-yazma bilmeyen kadın sayısının fazla olması, zihinsel ve bedensel engellilerin iş hayatına katılamaması, çevremizde var olan sorunlar konusunda duyarsızlık ya da bilinçsizlik, kültürel değerlerin yok olması, bebek ve çocuk ölüm oranlarının artması, doğal ve biyolojik çeşitliliğin yok olması, bulaşıcı hastalıkların artması, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit bir şekilde yararlanamaması gibi sorunların tamamı değişiklik ihtiyacıyla birlikte bir fikrin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Amaç, olumsuz durumu, sorunu yaşayan taraflar açısından iyileştirmekten başka bir şey değildir.


Proje Döngüsünün Aşamaları

•Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktasıdır. (Bunu mümkün kılmak için bir ön araştırma yapmak gerekmektedir.)
•Proje Formülasyonu (Analiz) : Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı ve çeşitli kriterlere göre proje kapsamının belirlenerek planlamasının yapıldığı ve faaaliyet planıyla bütçesinin hazırlandığı aşamadır. Bu aşamada projenin yapılabilirliği konusunda taraflarca çeşitli analizler yapılır.
•Ön Değerlendirme: Formülasyonu tamamlanmış olan proje teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği aşamadır.
•Finansman:  Bu aşamada proje teklifi, ilgili kuruluşlar tarafından çeşitli kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda seçilen projelere hibe desteği verilir. (Bu aşamada proje hedefleri ve bütçe gözden geçirilebilir.)
•Uygulama: Finansman anlaşmasında yer alan kaynaklar ve süre içinde projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır.
•Değerlendirme: Proje süresince belirli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi aşamasıdır.


Sorun Analizi

•Proje fikrinin ortaya çıkmasını sağlayan mevcut durumun net bir şekilde tanımlanması , projede planlama ve uygulama açısından en önemli başarı faktörüdür. (Sorunu doğuran nedenler ve sonuçlar nelerdir? Bu sorunlar, kimleri nasıl etkilemektedir?)
•Sorunun bazı ön değerlendirmelerle (rapor, anket, istatistiki veri) desteklenmesi önemlidir.
•Sorun tespiti; doğrudan sorunu yaşayanlar tarafından ya da sorunun tarafı olduğunu düşünen ve çalışan bölgesel, ulusal, uluslararası bir örgüt tarafından yapılabilir.
•Paydaşlar çeşitli toplantılara mutlaka bir araya gelip sorunları tanımlamalıdır.


Paydaş Analizi

•İlgili paydaşların görüşlerini ve ihtiyaçlarını hesaba katmayan bir projenin, sürdürülebilir şekilde bir hedefi gerçekleştirebilmesi imkansızdır.
•Bu yüzden ilk aşamada ilgili paydaşlarını sorunlarını, durumlarını analiz etmek ve daha sonra bunları projeye dahil etmek önemlidir.

Proje Teklifi Yapan Kurumlar

  1. istkaorg.tr

  2. ua.gov.tr

  3. ab-ilan. com (Buradan tüm Ab ilanları görülebilir.)

  4. ytb.gov. tr (Yurtdısı Türkler ve akraba topluluklar Bşk.)

  5. cfcu.gov.tr (Merkezi Finans ve İhale Birimi)

  6. gsb.gov.tr ( Gençlik ve Spor Bakanlığı)

  7. tubitak.gov.tr ( Ulusal destek prog. çağrıları)

  8.  tanıtmafonu.gov.tr (Başbakanlık Tanıtma Fonu)

  9. sgb.meb.gov.tr (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı)

  10. Bulunduğunuz ilin açtığı proje yarışmaları   (istanbul.meb.gov.tr)

Proje hazırlama ile ilgili belgelere "Dosyalar" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret28413